mandag den 27. maj 2013

Flere effekter / More novelty

Næste udfordring for effektgarn blev at spinde et spiralgarn. Denne udfordring var både nemmere og hurtigere at spinde end knopgarnet, men det var ikke mindre sjovt.

Next challenge  for my novelty yarn spinning was to spin a spiral yarn. This challenge was much faster and easier to spin than the knot yarn, but it was just as fun.

Først spandt jeg en spole med meget tyndt lysblå merino og anden spole er spundet noget kraftigere i en håndmalet Falklands uld i smukke blå og grønne farver.

First I spun a bobbin of very thin light blue merino and second bobbin is spun a bit thicker in a hand painted Falklands wool in a beautiful blue and green colors.
Derefter er garnet tvundet ved at jeg har holdt den tynde tråd ret stramt og lige, medens den tykkere tråd er holdt løst i en vinkel på 90, så den lægger sig om den anden tråd som en spiral.

Then the yarn is plyed by I have kept the thin singel quite tight and straight, while the thicker singel is held loosely at an angle of 90 so that it lies on the other singel as a spiral.

Der kan opnås forskel i strukturen alt afhængig af hvordan vinklen på spiral tråden er, så der er lagt an til lidt videre eksperimenter med spiralgarn her i sommer.

It offers some differences in the structure depending on how the angle of the spiral singel is, so there is potential for some further experiments with spiral yarn this summer.

Ingen kommentarer: