søndag den 29. januar 2012

Sokker og sjaler. / Socks and shawls.

 I sidste indlæg den 8. januar viste jeg et lille glimt af et projekt, jeg var ved at teste for det nye E-magasin
Clotheshorse, og det er nu færdigt. En chunky halskæde med tilhørende øreringe. Et lille hurtigt projekt med stor effekt, der nok vækker glæde hos en person, der foretrækker iøjnefaldende og anderledes smykker.

In the last post on 8 January I showed a little sneak peek of a project I were to test for the new E-magazine Clotheshorse, and it is now finished. A chunky necklace with associated earrings. A small project quickly with great power, there probably causes joy of someone who prefers spectacular and unusual jewelry.

Sidste år meldte jeg mig til 11 sjal i 2011 uden den store succes. Jeg fik lavet 4 sjaler og det er jo langt fra målet. Alligevel har jeg meldt mig igen i år: Denne gang hedder den så 12-shawls-in-2012, og jeg er i øjeblikket fast besluttet på at jeg skal nå mere end 4 ;0). I lighed med sidste år skal de fleste sjaler laves af håndspundet garn, men jeg vil også gerne nå målet om at lave nogle i egne design, så lige nu kribler det i fingrene for at tage fat. Det første i eget design er ved at være som det skal, men mere om det senere.


Last year I signed up to 11 shawls in 2011 without much success. I knitted 4 shawls and it's far from the target. Nevertheless, I signed up again this year: This time the task is 12-shawl-in-2012 and I am currently determined, that I should reach more than 4, 0). As last year, I want to do most of the shawls in handspun yarn, but I would also like to reach the goal of making some of my own design, so right now I´m itching to knit and crochet shawls. The first in my own design is close to be finish, but more on that later.

Garnet på billedet er lige kommet af rokken og skal bruges til det første par i en Sokke KAL i webstrikkernes gruppe, Også her håber jeg at deltagelse i en fællesaktivitet hjælper med at holde fast året igennem. KAL´ens formål er et par strømper i 12 måneder, og her er jeg så allerede bagefter, men håber at jeg indhenter det senere på året. Jeg kan desværre stadig ikke strikke særlig godt eller særlig hurtigt efter at min finger brækkede tilbage i november og afventer videre udredning og behandling.
The yarn on the image has just been spun, and is made for the first pair in a sock KAL webstriks group . Again, I hope my participate in a common activity helps to maintain throughout the year. The KALs purpose is to knit a pair of socks in 12 months, and  I am already behind, but I hope to catch up later this year.
I can sadly still  knit very well or very fast after my finger broke back in November and is awaiting further investigation and treatment.søndag den 8. januar 2012

Mange bolde i luften / Many WIP going on

 Allerede denne første uge af januar har vist mig, at min arbejdsstil vil være lige så travl og ustruktureret som den plejer ;0). Godt jeg ikke lavede nogle nytårsfortsætter, udover den jeg altid har: Det skal være meningsfyldt og sjovt, når jeg investerer min tid i aktiviteten.

Already this first week of January has shown me, that my working style will be just as busy and unstructured as usual, 0). I´m happy I hav´nt made ​​any New Year  resolutions beyond the one I always have: It must be meaningful and fun, when I invest my time in the activity.

På spindesiden arbejder jeg stadig på at spinde den helt fine lace af merino, så er der strømpegarn på en anden spole. Det er håndfarvet merino/nylon jeg har købt hos Maggie, men mere om det senere. På billedet er der 100 gr blandede fibre, bestående af rester fra forarbejdningen af toppe og bats, samt enkelte garn rester. Det er ret spændende at spinde og garnet ser ud til at blive ret sjovt. Jeg har købt fibrene her, og har også 300 gr. rosa.


At the wheel , I work still to spin the finest lace of merino and I´m working at some sock yarn on my  second wheel. It´s hand-dyed merino / nylon I bought from Maggie, but more about this later. The picture is 100 g mixed re-cycled fibers, consisting of residues from the processing of tops and bats, and a few remnants of yarn. It's pretty exciting to spin the yarn and appears to be quite fun. I bought the fiber here, and also have 300 gr pink.

Jeg er ikke kommet særligt langt på mit hæklede "Sample Shawl", men har dog fået trevlet op endnu en gang og started med en hæklenål 3 numre større, hvilket ser ud til at give den ønskede struktur og fasthed.


I have not progressed very much on my crocheted "Sample shawl", but has been unraveled once more and started with a hook 3 numbers higher, which seems to give the desired structure and firmness.

Det der dog optager mig mest i disse dage, er  stadig en hemmelighed, da det er en test for et nyt strikkemagasin; Clotheshorse som udgives  fra foråret. Men jeg kan løfte sløret for, at der indgår en del elementer fra det sidste billede.

This however is closest to my heart these days, is still a secret, because it is a test for a new knitting magazine; Clotheshorse published this spring. But I can unveil that included some elements from the last picture.

mandag den 2. januar 2012

Årets første færdige arbejde / The first finished project this year

 Så er årets første arbejde blevet færdig, og det er hæklet, hvad der nok ikke er så overraskende.

Now  I have finished my first project this year, and it's crochet, what might not be so surprising.

En fin lille alpehue hæklet af et garn i en blanding af bomuld og uld. Helt perfekt til at holde ørene lidt varme til foråret.

A cute little beret, crochet in a yarn in a blend of cotton and wool. Entirely perfect for your spring outfit.

Mønsteret er endnu ikke udgivet, da det er en test for Krystalle på Ravelry, men det varer nok ikke længe inden det er klart.

The pattern is not yet released as it is a test for Krystalle on Ravelry, but it probably will not be long before it is ready.Huen er nu sat til salg på Susses Spindehjørne.

The finished hat is ready for shipping here Susses Spindehjrne

søndag den 1. januar 2012

Godt nytår / happy new year

Denne spritnye dag i 2012 skal bruges til at ønske jer alle derude i blogland et dejligt 2012, samt et lille tilbageblik for 2011.

This brand new day in 2012, I will  wish you all out there blogging a nice 2012, and a little retrospect for 2011.

Da jeg efterhånden har kontakt med mange engelssprogede mennesker, forsøger jeg fremover at lægge en engelsk oversættelse på bloggen. Jeg er desværre ikke noget sprog geni og beder derfor om overbærenhed i mine oversættelser ( Willy Søvndal er MEGET bedre end mig) og vil med taknemmelighed modtage evt. forslag til sproglige forbedringer. Når jeg alligevel vover forsøget, skyldes det, at jeg som lærer ved, at den bedste måde at lære noget nyt på, er at springe ud i det og bare gøre det.

When I now have contact with many English speaking people, I try to put an English translation on the blog. I am unfortunately not a language genius, and therefore ask for your patience in my translations (Willy Sovndal is MUCH better than me) and will gratefully receive any proposals for linguistic improvements. When I still dare attempt, it´s because I as a teacher knows, that the best way to learn something new, is to jump into it, and just do it.

2011 har været et meget travlt år. Det har været det første hele år med bloggen, og der har da også været lidt flere indlæg ind i 2010. 48 indlæg er det blevet til mod 21 indlæg i 2010.

2011 has been a very busy year. It was the first full year with the blog, and there has also been a little more throw in 2010. 48 posts  has it become against 21 posts in 2010.

  og

Ellers har året været præget af at jeg startede salg af især håndspundet og håndfarvet garn både på Amio og Etsy. Det har ikke givet det store salg, men jeg har "mødt" en masse spændende mennesker, og med vedholdenhed, gode materialer og veludført arbejde, skal det nok komme. Det har været en lærerig proces, der i høj grad er med til at sætte fokus og perspektivere, hvordan vi betragter håndens arbejde.

Otherwise, the year was affected by  I started selling my hand-spun and hand dyed yarn on Amio  and Etsy. It has not given the big sales, but I've "met" a lot of interesting people, and with perseverance, good materials and well done work, it must surely come. It has been an educational process, which greatly contributes to highlight and put into perspective how we feel about the work of hands.

Dette var også året, hvor jeg overvandt min skræk for at dele egne ideer med andre og lagde min første  opskrift  på nettet.

This was also the year when I overcame my fear of sharing ideas with others and put my first pattern on the net.

Året sluttede desværre med, at strikketøjet ligger stille. En brækket finger betyder desværre, at det er umuligt at holde på en strikke pind, men hvor der er vilje, er der vej, så jeg har fået leget rigtig meget med hæklenålen, og har til min overraskelse opdaget, at det inspirere mig rigtig meget og har en del egne design i støeskeen. Det første I får opskrift på bliver sikkert et "prøvekluds" sjal.
Der går dog noget tid, da det stadig er på prøvestadiet. Ideen er klar, men teknikker og nålestørrelse er stadig under overvejelse. Billedet viser det tredie forsøg, som nu også er pillet op. Det er en stor del af processen, har jeg erfaret, og personligt har det været gode øvelser, til at håndtere min utålmodighed. Jeg er faktisk nået til, at jeg ikke synes, det er "spild" at lave prøver.

The year ended sadly with that knitting is quiet. A broken finger unfortunately means that it is impossible to hold a knitting needle, but where there is motivation,  there is way, so I've been playing a lot with a hook, and to my surprise discovered, that it inspired me a lot and have some own designs in my mind. The first thing I get prescription for is surely a "sample" shawl.
There goes however some time, as it is still at the experimental stage. The idea is clear, but the techniques and hook sizes are still under consideration. The picture shows the third trial, which now is ripped up. It is a large part of the process I've learned, and personally it has been good exercises to deal with my impatience. I have actually reached that I do not think it's "waste" to make samples.