tirsdag den 5. juni 2012

Skønne farverier / beautyful dying

De sidste par måneder har mit køkken været forvandlet til et humørfyldt og farverigt værksted. Endelig oplever jeg at jeg har fået knækket koden og eksperimenterer med både farvernes muligheder og hvordan de forskelige fibertyper tager imod farven. En fantastisk ny verden, jeg får alvor har bevæget mig ind i med stor hjælp fra Gail Callahan og denne denne video.

The last few months, my kitchen has been transformed into a funny and colourful workshop. Finally, I feel that I have cracked the code and experimenting with both color options and how they are investigating to different fiber types. An amazing new world, I have the pleasure to explore, Gail Callahan from Gail Callahan and this video.

Den metode jeg mest bruger i øjeblikket, viser jeg i følgende lille billedserie. Slut produktet er øverst i dette indlæg, og består af 50% merino og 50% bambus.
Inden farvningen går i gang lægger jeg fibrene i zigzag og binder dem lidt sammen, så det er muligt at håndtere de våde fibre.

The method I use most at the moment, I will show in this little photo shoot. The end product is at the top of this post, and consists of 50% merino and 50% bamboo. First I put the fibers in  zigzag and binds them together a bit, so it´s possible to handle the wet fibers.

Fibrene lægges i blød i vand tilsat lidt citronsyre, salt og vaskemiddel. Dette gøres da det er vigtigt med helt rene fibre, da farven ellers kan sætte sig i ujævne skjolder. Citronsyre og salt er de bejdsemidler der bruges til at sætte den kemiske proces i gang, så farverne går i forbindelse med fibrene.


The fibers are soaked in water containing a little citric acid, salt and detergent. This is done because it´s important to have completely clean fibers, because the colour may otherwise come in uneven patches. Citric acid and salt are the mordants used to get the chemical process in motion so that the colours are bounded to the fibers.

De følgende billeder viser hvordan jeg har malet farven på.

The following pictures show how I have painted the roving.
Og endelig kommer jeg de farvede fibre i et fad, dækker det med husholdningsfilm og lader fibrene bage en times tid i ovnen.

And finally, I come the coloured roving in a  dish, cover it with film and leave the fibers bake one hour in the oven.