mandag den 27. maj 2013

Flere effekter / More novelty

Næste udfordring for effektgarn blev at spinde et spiralgarn. Denne udfordring var både nemmere og hurtigere at spinde end knopgarnet, men det var ikke mindre sjovt.

Next challenge  for my novelty yarn spinning was to spin a spiral yarn. This challenge was much faster and easier to spin than the knot yarn, but it was just as fun.

Først spandt jeg en spole med meget tyndt lysblå merino og anden spole er spundet noget kraftigere i en håndmalet Falklands uld i smukke blå og grønne farver.

First I spun a bobbin of very thin light blue merino and second bobbin is spun a bit thicker in a hand painted Falklands wool in a beautiful blue and green colors.
Derefter er garnet tvundet ved at jeg har holdt den tynde tråd ret stramt og lige, medens den tykkere tråd er holdt løst i en vinkel på 90, så den lægger sig om den anden tråd som en spiral.

Then the yarn is plyed by I have kept the thin singel quite tight and straight, while the thicker singel is held loosely at an angle of 90 so that it lies on the other singel as a spiral.

Der kan opnås forskel i strukturen alt afhængig af hvordan vinklen på spiral tråden er, så der er lagt an til lidt videre eksperimenter med spiralgarn her i sommer.

It offers some differences in the structure depending on how the angle of the spiral singel is, so there is potential for some further experiments with spiral yarn this summer.

tirsdag den 21. maj 2013

Knopgarn / Knot Yarn

Min garnudfordring i Marts måned blev at spinde knopgarn, hvilket jeg troede, var forholdsvis nemt. Denne antagelse viste sig at være forkert, og jeg har brugt meget lang tid på at fremstille et garn, som jeg er tilfreds med, men som alt her i livet, kommer det med øvelse og viljen til at ville.

My yarn challenge in the month of March was to spin knob yarn, which I thought was fairly easy. This assumption turned out to be wrong, and I have spent a very long time to produce a yarn that I'm happy with, but like everything in life, it comes with practice and the will to want.

Garnet laves af to tråde, jeg har brugt en naturfarvet merino / silke og en håndfarvet Bluefaced Leister (BFL).

The yarn is  made ​​of two singels, I have used a natural merino / silk and a hand dyed Bluefaced Leister (BFL).
Tråden skal snoes rigtig meget, for ikke at gå fra hinanden, når knopperne laves i tvinningen, så jeg måtte have begge spoler igennem rokken en gang mere, hvilket var lidt grænseoverskridende, da de enkelte tråde var meget overspundne. Heldigvis er det færdige garn regelmæssigt og fint afbalanceret, så næste gang kommer der rigtig meget sno på 1. gang fiberen går igennem piben.

The singels must be twisted very much, not to fall apart when the knots are made in the plying, so I had to have both bobbins through the spinning wheel once more, which was a bit transboundary when the individual singels were very overspun. Fortunately, the finished yarn is regularly and well balanced, so next time I will let lots of  twist in the singels.


søndag den 19. maj 2013

Saltum Uldfestival

 Nu er det så en uge siden at Saltum Uldfestival sluttede og igen i år var det en fantastisk oplevelse.

Now it's a week ago that Saltum WoolFest  ended and again this year it was an amazing experience.

Igen i år var Spindeforeningen repræsenteret, og der var også i år stor interesse for at lære at spinde på håndteen. På billederne demonstrerer Stella og Kirsten hvorledes sådan en skal håndtereres når teknikken mestres.

Again this year The Danish Spinning Association was represented, and there was also this year great interest in learning to spin on a drop spindle. The pictures shows Stella and Kirsten demonstrate how such a spindle is mastered.
Der var uld både udenfor og indenfor, masser af fristende garn og masser af ny inspiration fra mange dygtige designere. Masser af mennesker begge dage og dejlig stemning og stor købelyst.

There was wool and fleece both outside and inside, lots of tempting yarn and lots of inspiration from the many talented designers. Lots of people both days and lovely ambience and great buys.


Også min lille stand var velbesøgt og mange fik et lille indblik i spinding på rokken og rigtig mange viste stor interesse for mine håndfarvede fibre og mit håndspundne garn. En dejlig weekend, jeg helt sikkert deltager i næste år.

Also, my little stall was well attended and many were given a glimpse of spinning on the spinning wheel, and a lot showed great interest in my hand dyed rovings and my handspun yarn. A lovely weekend, I definitely take part in next year.Næste weekend er det så Gram Slot, jeg indtager, og det bliver spændende da denne begivenhed er helt anderledes og med en helt anden målgruppe, men jeg er sikker på at det også bliver en farverig og inspirerende oplevelse.

Next weekend I am at Gram Castle, I take in and it will be interesting since this event is completely different and with a completely different audience, but I'm sure it will be a colorful and inspiring experience.