mandag den 28. maj 2012

Kunstfabrikkens Forårsmarked / Arts Factory Spring Market


 1. Efter lang tids stilhed på Bloggen er det vist tid for et lille indlag igen. Den lange tavshed skyldes ikke manglende aktivitet, men tværtimod stor travlhed for at blive klar til at deltage på dette kunsthåndværker marked.
  Markedet er et samarbejde mellem Kunstfabrikken og Odense Havnekulturfestival. Markedet blev holdt i den gamle skibssmedie og var med sit rå udtryk, den perfekte ramme for alt det smukke kunsthåndværk.
  Jeg fik endvidere mulighed for at hilse på Ann Carina fra Amio og det var en dejlig positiv oplevelse.
  Desværre kan jeg ikke vise særligt mange billeder, da lyset ikke var så godt inde i smedien, men interesserede henvises til Amios FB side.  After a long silence on the blog I think it´s time for a new post again. The long silence is not due to lack of activity, but rather large bustle to get ready to participate in this craft market Kunstfabrikken.
  The market is a collaboration between Kunstfabrikken and Odense Harbour Culture FestivalThe market was held in the old ship's forge, and was with the raw expression
  , the perfect setting for all the beautiful crafts.
  I was also able to talk with Ann Carina from amio, the danish Etsy,  and it was a wonderful positive experience.
  Unfortunately I can´t show  pictures because the light was bad for my humble camera, but you can see lovely photos here.

Ingen kommentarer: